Mobil

073-672 53 24

E-post

info@afcarola.se

Öppettider

Torsdagar & Fredagar Dans Tisdagar

Jag tror på att hälsa och välbefinnande är tätt sammanflätat med livsglädje och skaparkraft. Att dessa komponenter är viktiga förutsättningar för att växa som människa. För egen del, för att må bra och känna mig tillfreds med tillvaron har jag utforskat dessa områden i hela mitt liv, för jag har valt att leva som jag lär. Att vara följsamt intresserad av livets föränderlighet har inneburit en ständig pågående process att låta mig vägledas utav livet självt. Att pröva och ibland ompröva mina val. Att våga ha mod och tilltro till att det blir till det bästa, oavsett utgång. Att vara fullt försäkrad om att förändring vill gott. Lite som ”Det blir som det ska”. För när jag zoomar ut i ett större perspektiv, blir det lättare. Vi ser nämligen inte alltid den stora helhetens väg i vår vardag.

Min nyckel blev självkännedom. Att ständigt skapa utrymme att vårda min inre trygghet, att växa in i mod, mod att se både styrka och sårbarhet för balansens skull så att livsresans innehåll blir rikt av lärdomar.

Från Då till Nu…

Från en färd som startade i Sigtuna, via Enköping och med viktiga hållplatser i övärldar som Amorgos (Grekland) och Aruba (Karibien) har jag nu landat i Alunda strax utanför Uppsala. Där plockar jag fram min palett av kunskaper i mitt eget företagande, Helande Hantverk Af Carola, ett genuint hantverk för att må gott i kropp och själ. Ett hantverk med ett holistiskt synsätt där mina utbildningar med bland annat fysiologi, anatomi, teologi och psykologi har en bred bas.

Mina utbildningar som friskvårdsinspiratör, hälsocoach, dans för hälsa och mindfulness instruktör, aktivitetsledare FaR (fysisk aktivitet på recept ledare) samt min pågående utbildning till Kraniosakral terapeut gör att jag kan möta dig, utgå från helheten och energin i det pågående. Under en behandling, ett samtal eller en gruppverksamhet arbetar jag både intuitivt och utifrån den holistiska utformningen.

Min kunskapsbank som är rik på erfarenheter har inneburit både gränssättning men även att tänja gränser, se mer objektivt på tillvaron och ibland inhämta information från mer än en källa. Detta gör mig redo att förmedla min kunskap vidare med en fast förankrad tillit, till mig och till dig. Fri från rädslor, fasta uppfattningar och krav på att ha alla svaren redo, för att leva som man lär innebär en ständig resa. Och denna resa vill jag gärna dela med dig.